Lời cảm của anh Lê Trường Xuân đến Bác sỹ Trần Thịnh - Nhà thuốc TRẦN NGỌC CHẤN

Tôi là Lê Trường Xuân là anh chồng của Trần Thúy Hằng và là con trai của bà Nguyễn Thị Khuyên, bị bệnh viêm tắc động mạch. Nhờ có thuốc của anh mà mẹ tôi nay đã đi lại được. Nay tôi thay mặt gia đình gửi tới anh những lời cám ơn chân thành nhất.