Hỏi đáp
 

Lão Nông hỏi về bệnh viêm giãn tĩnh mạch chi

Viêm giãn tĩnh mạch chi, theo Yhhđ nếu là tĩnh mạch nông gọi là viêm giãn tĩnh mạch, nếu là tĩnh mạch sâu thì gọi suy tĩnh mạch.

Bệnh nhân hỏi về bệnh viêm tắc động mạch chi

Bệnh viêm tắc động mạch chi có những triệu chứng gì ?