Thông tin báo chí
 

Báo Gia đình và Pháp Luật nói về nhà thuốc.

Bác sỹ Trần Thịnh - Người tiếp lửa cho y học cổ truyền Việt Nam