Các bài thơ sáng tác
 

Thơ văn các thế hệ lương y trong gia tộc họ Trần.

Tặng trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật bẩm sinh