Khám bệnh theo yhct
 

Vọng, văn, vấn, thiết 4 phương pháp khám bệnh của y học cổ truyền

Khám bệnh theo phương pháp y học cổ truyền gồm có bốn bước là: Vọng, văn, vấn, thiết( đông y gọi là tứ chẩn)