Bào chế đông dược
 

Nguồn thuốc nhập của nhà thuốc đông y Trần Ngọc chấn - Bs Trần Thịnh

Nguồn thuốc nhập của nhà thuốc đông y Trần Ngọc chấn - Bs Trần Thịnh kế thừa được viện kiểm nghiệm dược TƯ chứng nhận chất lượng

Nhà thuốc đông y Trần Ngọc Chấn( 043.858.2381 ) Chế biến tốt để có thuốc khô sạch.

Nhà thuốc đông y Trần Ngọc Chấn rất chú trọng đến nguồn thuốc khô sạch để phục vụ bệnh nhân.

Nhà thuốc đông y Trần Ngọc Chấn do Bs Trần Thịnh kế thừa tự thu hái nguồn thuốc sạch chất lượng tốt

Nhà thuốc đông y Trần Ngọc Chấn do Bs Trần Thịnh kế thừa rất chú trọng đến nguồn thuốc sạch đảm bảo chất lượng để điều trị cho bệnh nhân có hiệu quả cao.

Bào chế thuốc để có nguồn thuốc sạch rất được nhà thuốc Đông y Trần Ngọc Chấn coi trọng

Bào chế thuốc để có nguồn thuốc sạch rất được nhà thuốc Đông y Trần Ngọc Chấn P6 ngõ 84 Hoàng Đạo Thành(0438582381-0989861369) coi trọng.