Nguồn thuốc nhập của nhà thuốc đông y Trần Ngọc chấn - Bs Trần Thịnh

Nguồn thuốc nhập của nhà thuốc đông y Trần Ngọc chấn - Bs Trần Thịnh kế thừa được viện kiểm nghiệm dược TƯ chứng nhận chất lượng