Báo Gia đình và Pháp Luật nói về nhà thuốc.

Bác sỹ Trần Thịnh - Người tiếp lửa cho y học cổ truyền Việt Nam ( bài viết ngày 18/01/2018 trên baomoi.com


Link chi tiết bài viết : https://baomoi.com/bac-sy-tran-thinh--nguoi-tiep-lua-cho-y-hoc-co-truyen-viet-nam/c/24667522.epi