Nhà thuốc đông y Trần Ngọc Chấn do Bs Trần Thịnh kế thừa tự thu hái nguồn thuốc sạch chất lượng tốt