Vài lời chân thành mộc mạc của Lão ông Bạch văn nhàn

Lão ông Bạch văn nhàn bị viêm tắc động mạch chi nhiều năm, nay đã khỏi bệnh có vài lời mộc mạc cùng nhà thuốc Trần Ngọc Chấn P6 Ngõ 84
Hoàng Đạo Thành - Kim giang.